Výběrová řízení

Nabídka naší společnosti zahrnuje zajištění realizace a vyhodnocení výběrových řízení v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ a zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Výběrová řízení pro naše klienty provádíme ve spolupráci s renomovanou pražskou právní kanceláří. Díky dlouhodobé spolupráci s nimi můžeme našim klientům zajistit speciální cenu realizace výběrového řízení.

Máme zkušenosti s výběrovými řízeními zejména na dodavatele:

 • ubytovacích služeb, pronájmu školicích místností a stravování pro účastníky kurzů
 • vzdělávacích aktivit

Dodržujeme principy při zadávání veřejných zakázek:

 • princip transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace
 • pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.

Při výběrovém řízení zajišťujeme tyto činnosti:

 • příprava výběrového řízení, určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky
 • stanovení postupu v souladu s hodnotou zakázky
 • zpracování výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
 • uveřejnění výzvy a oslovení dodavatelů
 • ustanovení hodnotící komise
 • posouzení a hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky
 • zpracování zápisu o posouzení a hodnocení nabídek
 • předání informací o výsledku výběru všem uchazečům

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top