Příprava projektů

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním, řízením, monitorováním a realizací grantových projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v minulém, ale i současném programovém období EU. O tyto naše zkušenosti bychom se s Vámi chtěli podělit.

Pro možnost čerpat dotaci je nezbytné předložit projektovou Žádost o finanční podporu (dále jen „projekt“). Projekt se předkládá do vyhlášené výzvy k podání projektů, kterou vyhlašuje příslušné ministerstvo.

Po odevzdání projektových žádostí následují procesy formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektů, věcného hodnocení a výběru projektů (na přidělení dotace není automatický nárok).

Dotace lze poskytovat v režimu:

  • „de minimis“ /tj. „podpory malého rozsahu“ – 100% uznatelných nákladů projektu hrazeno formou dotace/ v celkovém rozsahu max. 200 tis. EUR jednomu podniku vždy za období 3 let,
  • blokové výjimky – míra dotace je vyjádřena procentem z celkových uznatelných nákladů projektu a je závislá na typu vzdělávání a velikosti podniku /část uznatelných nákladů projektu hradí podnik z vlastních zdrojů/. Malý/střední/velký podnik může na specifické vzdělávání zaměstnanců čerpat dotaci ve výši 45 /35 /25 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top