Monitoring a administrace projektů

Naše nabídka služeb v rámci administrace a monitoringu zahrnuje návrhy spolupráce, které Vám pomohou se orientovat ve složitém světě dotací a zrealizovat Váš projekt v souladu se všemi pravidly OP LZZ.

Nabízíme tři základní variantní řešení:

 1. Zajištění všech činností souvisejících s formálním a administrativním řízením projektu v souladu s pravidly OPL ZZ a příslušnými příručkami.
 2. Nastavení vnitřních procesů administrace a monitoringu projektu, měsíční revize dokladů a indikátorů, zpracování monitorovacích zpráv v souladu s pravidly OPL ZZ a příslušnými příručkami.
 3. Zpracování monitorovacích zpráv v souladu s pravidly OPL ZZ a příslušnými příručkami.

Přehled činností v rámci řízení a administrace projektu a monitoringu

 1. nastavení vnitřních procesů administrace a monitoringu projektu – zaškolení a průběžná komunikace s odpovědnými pracovníky (účetní, projektový manažer apod.)
 2. vedení projektu a konzultační činnost k realizaci a řízení projektu:
  • vypracování metodik: metodika monitorovacích indikátorů, metodika řízení projektu
  • příprava Dohod o účasti v projektu pro účastníky aktivit v rámci projektu
  • příprava k dotazníkům k monitorovacím indikátorům
  • měsíční sledování plnění monitorovacích indikátorů (zpracování monitorovací tabulky, průběžné vyhodnocování)
  • měsíční zpracování výkazů práce realizačního týmu
  • sledování čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu a harmonogramu projektu
  • sledování uznatelnosti výdajů projektu
  • sledování příjmů projektu (pokud projekt příjmy generuje)
  • příprava podkladů pro publicitu projektu
  • příprava podkladů k případným podstatným i nepodstatným změnám projektu, změnám harmonogramu projektu a rozpočtu projektu a jejich konzultace se zástupci poskytovatele podpory
  • zajištění komunikace s poskytovatelem podpory (konzultace se zástupci poskytovatele podpory)
  • příprava podkladů pro případnou kontrolu tzv. pověřených osob (poskytovatele podpory, Řídícího orgánu, NKU, FÚ, Evropské komise atd.)
  • vypracování zprávy o realizovaných inovovaných produktech
  • příprava podkladů k závěrečnému auditu projektu
 3. monitoring projektu
  • Zpracování 1 části monitorovací zprávy:
   • popis monitorovacích indikátorů,
   • popis realizace výběrového řízení,
   • výpočet veřejné podpory,
   • popis realizované publicity,
   • výpočet finančního plánu na další období,
   • úprava harmonogramu realizace.
  • Zpracování 2 části monitorovací zprávy:
   • popis realizovaných klíčových aktivit (detailní popis práce realizačního týmu, popis realizovaných vzdělávacích aktivit (školení),
   • popis plánovaných klíčových aktivit (popis plánu činností realizačního týmu, stanovení termínů školení, popis náplně klíčové aktivity),
   • popis změn v projektu (popis změn harmonogramu, rozpočtu atd. – důvody a přijatá opatření).
  • Zpracování finanční části monitorovací zprávy:
   • zpracovaní rozpisu mzdových výdajů,
   • zpracování soupisky účetních dokladů,
   • zpracování přehledu čerpání,
   • zpracování žádosti o platbu.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top