Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti

Registrační číslo:
CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134013

Částka: 40.000 EUR

Doba realizace projektu: 1. srpna 2012 - 31. července 2013

Tento projekt realizujeme jako další krok k přiblížení se celkové transformaci dětských domovů v ČR.
Česká republika patří mezi země s vysokým počtem dětí umisťovaných do institucionální péče v Evropě. Byla proto také v roce 2003 kritizována Výborem pro práva dítěte OSN za situaci dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních. Dne 1. 7. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Tento zákon po mnoha letech konečně komplexně upravil problematiku péče o děti pobývající mimo vlastní rodinu. Dal mj. základy k transformaci všech dětských domovů do domovů rodinného typu. To znamená, že děti žijí v dětských domovech v rodinných skupinách, jejichž chod je podobný životu v rodině. Žijí v oddělených bytech, samy se starají o úklid, samy si vaří, do určité míry i samy hospodaří – připravují se pro další život. Toto byl první krok k transformaci dětských domovů v ČR. K dokonalé transformaci však chybí ještě další kroky, a proto Česká republika chystá zásadní reformu v systému péče o ohrožené děti. Jedná se především o vytvoření podmínek pro rozvoj pěstounské péče a služeb pro práci s rodinami.

Cílové skupiny:

  • ředitelé a výchovní poradci dětských domovů a zaměstnanci
  • pracovníci společnosti Centrum evropské spolupráce s.r.o. (dále CES), kteří se zabývají poradenstvím v této oblasti

Cíle projektu:

Specifickými cíli projektu je podpořit účastníky v získání nových vědomostí, odborných dovedností a inovativních přístupů týkajících se péče o ohrožené děti a zvýšit tak kvalitu péče o děti a mladé lidi vyrůstající v dětských domovech. Institucionalizovaná ústavní výchova není již v dnešním světě považována za efektivní prostředek pro výchovu dětí, a proto je nutné hledat nové formy a nové cesty, jak v rámci možností současného systému výchovu a péči o děti zlepšit.

Cíle projektu jsou v souladu s dokumentem "Národní akční plán změny systému péče o ohrožené děti na roky 2009 – 2011", který byl schválen v červnu 2009 vládou ČR. Aktivity projektu budou pro účastníky inspirací ke změnám, které český systém péče o ohrožené děti potřebuje, a které jsou v rámci výše uvedeného dokumentu plánovány.

Pro naše účastníky tedy bude velkým přínosem načerpání zkušeností od kolegů, kteří jsou již o několik kroků dále, seznámení se s metodami práce a inovačními postupy, stejně jako s novými postupy pedagogickými a výchovnými, fungováním transformovaných dětských domovů a prací s profesionálními rodiči. Načerpané zkušenosti mohou pak účastníci v rámci dobré praxe využít i při dalších krocích transformace jejich zařízení, která je v budoucnu čeká.

Mezinárodní spolupráce:

Cíl mezinárodní spolupráce je poznat transformované dětské domovy na Slovensku, kde jsou již o krok dále a kde funguje spolupráce s profesionálními rodiči a dále seznámit se se systémem péče o ohrožené děti v Anglii, kde kladou velký důraz na napojení se na síť pěstounských rodin a návrat dítěte do biologické rodiny v případě, že je to možné.

Účastníci se tedy především seznámí s filozofií profesionálních pěstounských rodin a jinými možnými systémy péče o dítě, než je přístup ryze institucionální. To s sebou následně přinese i změnu systému výchovné péče.

Partnerskými organizacemi jsou dětské domovy na Slovensku, které již prošly transformací a mezinárodní organizace Lumos, která našim účastníkům ukáže systém péče o ohrožené děti v Anglii. V rámci projektu jsou naplánovány 4 týdenní stáže: Slovensko - říjen 2012, Anglie - únor 2013, Slovensko - duben 2013, Anglie - květen 2013.

Realizátor projektu:

Centrum evropské spolupráce, s. r. o.
IČ: 27950735
U garáží 1436 6, 170 00 Praha - Holešovice

Partneři projektu:
Lumos - mezinárodní organizace, Londýn, Velká Británie
Detský domov Nádej, Bernolákovo, Slovensko
Detský domov Studienka – centrum sociálnych služieb, Bratislava, Slovensko
Detský domov Bratislava, Bratislava, Slovensko

Přejít do galerie

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top