Dotační programy

Operační program Životní prostředí

byl připraven Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí a je určen k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci jednotlivých prioritních os podpory jsou rozděleny prostředky do konkrétních programů podpory.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí pro období 2007 – 2013 a je členěn do 5 prioritních os, ve kterých jsou vyhlašovány výzvy. Program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesní vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top