Dotační programy

2014 - 2020

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tento operační program je zpravovanán Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. V programovém období bude kladen důraz také na dostupnost dlouhodobé a psychiatrické zdravotní péče.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

OP VVV je program podporovaný z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Program se zaměřuje na podporu posunu v ekonomice založené na vzdělávání, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Veškeré aktivity jsou propojeny s trhem práce. Program je zaměřen především na mladé lidi a na snížení neúspěchu mládeže ve vzdělávání a to na všech jejich úrovních a na odborné přípravě (pomocí zlepšení kvality ve vzdělávání – např. rozvoj jazyků, zapojení kreativity a inovativnosti; využití špičkových technologií – např. ICT; pomocí výzkumů; propojením výuky s praxí; rozvíjením celoživotního vzdělávání; …).

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci OP PIK projekty, které budou podporovat malé a střední podniky se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i ICT sektor.

Integrovaný regionální program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního programu je umožnit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správa a zajistit udržitený rozvoj v obcích, městech a regionech. Z tohoto programu lze například vybudovat cyklostezky, zateplit bytové domy, výstavit nebo rekonstruovat sociálních podniky či pořídit dokumenty územního rozvoje.

Operační program Životního prostředí (OP ŽP)

Cílem OP ŽP je ochrana a zlepšení kvality životního prostředí v České republice. Do tohoto programu se může přihlásit téměř každý - obce, města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumný a vědecký ústav, právnické a fyzické osoby, ale také neziskové organizace.

Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS)

Cílem programu je posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společná péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje mezi danými zeměmi.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top