Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost Centrum evropské spolupráce jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Centrum evropské spolupráce.

 

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

 

1.       Správcem Vašich osobních údajů je  Centrum evropské spolupráce s.r.o.,  IČ: 27950735, zapsaná  u Městského soudu v Praze, spisová značka C 128821. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2.       Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:

·         identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;

·         adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

·         další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam

 

3.       Vaše údaje zpracováváme z důvodu:

 

·         Vámi uděleného souhlasu

·         plnění smlouvy a poskytování služeb;

·         zajištění provozních činností;

·         účetní a daňové účely;

·         splnění právní povinnosti;

·         přímého marketingu;

·         ochrana majetku a osob.

4.       Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu.

 

5.       Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

 

6.       Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.

 

7.       Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.  V případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie je to po dobu 10 let od roku následujícího po roce ukončení projektu.

 

8.       Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete vnést námitku, požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

 

9.       Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na náš můžete obracet na adresu Centrum evropské spolupráce s.r.o., Smetanova 767, 760 01  Zlín.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top